Densah® Frez teknolojisi, “osseodensifikasyon” adı verilen yeni bir biyomekanik
kemik hazırlama tekniğine dayanır. Geleneksel dental delme tekniklerinden farklı olarak,
osseodensifikasyon kemik dokusunu oymaz. Aksine, kemik dokusu aynı anda sıkıştırılır
ve osteotomiden dolayı dışarı doğru genişleyen yönlerde otomatik olarak greftlenir.
Bir Densah® frez, sürekli harici irigasyon ile geriye, kesme olmayan yönde yüksek hızda
döndürüldüğünde, osteotominin duvarları ve tabanı boyunca güçlü ve yoğun bir kemik
dokusu tabakası oluşur. Yoğun sıkıştırılmış kemik dokusu, favori dental implantınız
için daha güçlü bir kavrama sağlar ve daha hızlı iyileşmeyi kolaylaştırabilir.
Biyomekanik1 ve aynı zamanda histolojik2,3,4 osseodensifikasyon doğrulama çalışmaları ve Densah® Frez teknolojisini kullanma prosedürü, domuz tibia ve koyun iliyak krest osseodensifikasyonun, kemik genişlemesini kolaylaştırabildiğini, implant stabilitesini artırabildiğini ve osteotominin tüm derinliği boyunca kemik partiküllerini sıkıştırarak ve otogreft ederek, hazırlama bölgesinde bir yoğunlaşma tabakası oluşturabildiğini gösterdi.